voorlopig aanmeldingsformulier basisschool

Beste ouders,

Middels dit formulier doet de directie navraag naar enkele persoonlijke gegevens. Deze zijn van belang om te kunnen bepalen of uw kind wellicht specifieke onderwijsbehoeften heeft waarmee wij rekening dienen te houden. Mochten er nog andere zaken zijn, die u van belang vindt, dan kunt u deze mondeling toelichten of schriftelijk toevoegen in het laatste invulvak

Algemene gegevens
Andere (lopende) aanmeldingen

Zo ja,

A. Voorgeschiedenis
Waren er bijzondere gebeurtenissen in het leven van uw kind als baby/peuter? (ziekte, scheiding ouders, verhuizing, sterfgeval, enz.). Hoe reageerde uw kind hierop?†

Kan uw kind goed samen spelen met andere kinderen, broertjes/ zusjes?
Zijn er gegevens van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of de vorige school beschikbaar? Mogen wij deze gegegevens inzien / kopiŽren voor ons leerlingdossier?


B. Medische gegevens

Is er een ziekte vastgesteld bij uw kind? Zo ja, welke?

Is er sprake van ťťn of meerdere allergieŽn? Zo ja welke?

Zijn er gehoor- of oogproblemen?

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welke?

C. Persoonlijke gegevens
Wat kunt u vertellen over het karakter van uw kind (nieuwsgierig, driftig, rustig, agressief, beweeglijk, sociaal, onzeker, behulpzaam, enz.)

D. Opvoedingsgegevens:
Zijn er zaken in de opvoeding waar u regelmatig tegenaan loopt. Zo ja, welke?
Hoe gaat u daarmee om?
Heeft u hulp van anderen bij de opvoeding ingeroepen? Zo ja, van wie?

E. Taalontwikkeling
Hoe is de taalontwikkeling van uw kind verlopen? Naar uw gevoel vroeg, laat, geleidelijk of met sprongen, enz.). Vanaf welke leeftijd ongeveer sprak uw kind in korte zinnen?

Hoe is de betrokkenheid van uw kind tijdens het voorlezen van een verhaal?

Toont uw kind interesse in boekjes bekijken/ lezen. Zo ja, op welke manier?

F. †Denkontwikkeling

Heeft uw kind een uitgesproken interesse. Zo ja, welke?

Is uw kind nieuwsgierig en hoe uit zich dat?

Hoe gaat uw kind om met met leren van nieuwe dingen?

Hoe is het geheugen van uw kind?

G. †Motoriek

Hoe is de motorische ontwikkeling van uw kind verlopen? Was dit geleidelijk, met sprongen, wel/niet gekropen, enz.). Vanaf welke leeftijd kon uw kind lopen?

Zijn er volgens u opvallende zaken met de motoriek van uw kind? Zo ja, welke?

H. Sociale vaardigheden

Hoe is de omgang met andere kinderen en volwassenen (familie, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf)?

Kent uw kind al kinderen van onze school? Kunt u een paar namen noemen?

Op welke manier maakt uw kind vriendjes?

Heeft uw kind vaste vriendjes of wisselt dat nog vaak?

Hoe gaat uw kind om met oneerlijkheid?

I. Emotionele vaardigheid

Wat maakt uw kind boos, angstig?

Hoe gaat u als ouder hiermee om?

Hoe reageert uw kind als iets niet meteen lukt?

Hoe reageert uw kind op moeilijke taakjes? Onzeker, onbevangen, enthousiast, faalangstig)?

J. Spelontwikkeling

Wat zijn de favoriete spelactiviteiten, binnen en buiten?

Welke voorkeur voor speelgoed of speelkameraadjes (rustig, druk, ouder, jonger) heeft uw kind?

Kan uw kind gedurende langere tijd ergens alleen mee spelen? Zo ja, waarmee?

K. Overige zaken die van belang zijn

Zijn er nog andere dingen die u graag kwijt zou willen betreffende uw kind?

Na het volledig invullen van de vragenlijst kunt u op de knop 'versturen' drukken.
De vragenlijst wordt dan verstuurd naar de administratie. Binnen enkele minuten ontvangt u in uw mailbox een kopie van de door u ingevulde vragenlijst. De school neemt op korte termijn contact met u op.

NB. Het formulier wordt NA DEFINITIEVE INSCHRIJVING toegevoegd aan het leerlingdossier van uw kind.
* Verplichte velden