Aanmelden

Aanmelden/inschrijven voor het IKC  gaat heel gemakkelijk. Nadat u gekozen heeft voor een specifiek onderdeel van het IKC, kunt u online of middels een download uw kind aanmelden. Inschrijven voor het kinderdagverblijf, het peutercentrum en de buitenschoolse opvang is definitief. Een aanmelding voor de school is altijd voorlopig, daar de school wettelijk eerst moet controleren of deze school past bij de onderwijsbehoefte van uw kind.

Wilt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang,verwijzen wij u graag naar de website van MIK kinderopvang.


Wilt u uw kind inschrijven voor het peutercentrum , dan verwijzen we u graag naar de website van Spelenderwijs.Aanmelding voor de basisschool
U meldt uw kind (eren) aan voor de basisschool. Deze aanmelding is altijd voorlopig, daar de school eerst zal moeten controleren of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind.
Een voorlopige aanmelding voor de basisschool doet u middels onderstaand aanmeldingsformulier. 

 
  digitaal
formulier
download
het formulier
Voorlopig aanmeldingsformulier basisschool


Nadat de school het aanmeldformulier heeft ontvangen, nemen wij contact op voor de definitieve inschrijving

Indien uw kind de overstap maakt van een andere (basis)school naar onze basisschool, zorgen we dat de toetsresultaten bij de andere school worden opgevraagd en worden verwerkt in ons registratiesysteem. U hoeft hier verder niets aan te doen.