Gezonde leefomgeving

IKC de triviant streeft naar het bieden van een gezonde leefomgeving. Kinderen (en hun ouders) worden gestimuleerd om te werken aan een gezonde leefstijl met daarin gezond eten en voldoende beweging. We voldoen aan de criteria van de Rijksoverheid. Daarom mogen wij ons sinds het schooljaar 2016 met trots een 'gezonde school' noemen.                

Ter bevordering van gezonde voeding worden onder andere de volgende maatregelen genomen:
  • in samenwerking met de oudervereniging krijgen de kinderen eens per week tijdens de pauze een gezonde groente of fruit aangeboden;
  • ouders worden geadviseerd om kinderen als tussendoortje en tijdens het overblijven alleen gezond eten en drinken mee te geven;
  • kinderen mogen tijden hun verjaardag niet trakteren. Uiteraard worden de kinderen tijdens hun verjaardag wel in het zonnetje gezet;

Ter bevordering van voldoende beweging worden onder andere de volgende maatregelen genomen:
  • speelplaatsen zijn dusdanig ingericht dat kinderen worden uitgedaagd tot veel bewegen: het IKC beschikt bijvoorbeeld over een panna veldje, een klimberg met touwbrug en diverse door de kinderen zelf gevlochten hutten en tunnels van wilgentenen;
  • leerlingen/ouders worden verzocht om zoveel mogelijk met de voet of per fiets naar school te komen;
  • indien mogelijk wordt geprobeerd om kinderen (met name in de hogere groepen) per fiets excursies te laten bezoeken;
  • bewegingslessen worden uitgevoerd door een vakleerkracht volgens een afwisselende lesmethode waarbij kinderen zo veel mogelijk tot afwisselend bewegen komen; 
  • naast de bewegingslessen is er ook aandacht voor de natte gymles oftwel het zwemmen.

Onze school is gezond
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl