MR leden

 
 


Mijn naam is Tim Ummels,

ik ben getrouwd met Kelly Ummels-Schmitz en vader van Carlijn en Nienke.

In het dagelijks leven ben ik Manager Sales & Marketing bij IPS Technology in Eindhoven en Meilink in Schijndel. We ontwerpen en produceren speciale cleanroom verpakkingen voor het vervoeren van kwetsbare en kostbare producten (satellieten, onderdelen van chipmachines, medische apparatuur) voor internationale klanten.

Ik heb vier jaar ervaring als voorzitter van Limburgs grootste ingenieursvereniging (VIZL met 175 leden). Daarbij meerjarenplanningen opgesteld voor het 100 jarig jubileum (financieel, media uitingen, seminars, jaardiner) en samenwerking met de verschillende Euregionale partners geïntensiveerd (universiteiten, lokale overheden, collega ingenieursverenigingen)

Onze kinderen maken elke dag de gevolgen van het tekort aan lokalen mee. Als voorzitter wil graag de stem van ons als ouders vertegenwoordigen richting het Kindante bestuur en ook de externe beslissers (waaronder de lokale politiek) om te zorgen dat we tot structurele oplossingen komen.

 
                      
  

Mijn naam is Anneke Schings.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 ben ik lid van de MR. Ik ben werkzaam in de financiële sector bij een grote vermogensbeheerder waar ik me bezighoud met het adviseren van de diverse geledingen binnen deze organisatie en daarnaast ben ik moeder van twee meisjes, waarvan de oudste Evi in de onderbouw zit.

Ik heb altijd al interesse gehad in de organisatorische en beleidsmatige onderwerpen binnen de school en ik hoop als ouder mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen IKC De Triviant.

Binnen de huidige MR ben ik de penningmeester.

Spreek mij gerust aan als er onderwerpen zijn die volgens jou in de MR behandeld dienen te worden. Persoonlijk of per mail:
a.schings.mrdetriviant@outlook.com 
Esther In 't Ven

Mijn naam is Esther In 't Ven, samenwonend met Ruud Smeets en moeder van Jorn Smeets  en Dewi Smeets

In het dagelijks leven, werk ik als planner bij Chromaflo Technologies Europe BV in Sittard. Daar ben ik verantwoordelijk voor de productieplanning van kleurpasta's voor de verfindustrie. Tevens ben ik hier al enkele jaren lid van de Ondernemingsraad.

Als MR lid wil ik graag meedenken en meebeslissen over het huidige en toekomstige beleid van IKC de Triviant kijkende vanuit het perspectief van de ouders.

Zijn er vragen, stel ze gerust. Je kunt me bereiken op het volgende email adres e.intven@home.nl. Natuurlijk kun je me ook persoonlijk aanspreken.


 

 

 
Mijn naam is Eva van der Veen.

Ik ben moeder van twee dochters, die momenteel allebei in de onderbouw zitten.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist, een functie waarvoor ik een aanvullende Master heb gevolgd na mijn opleiding HBO-verpleegkunde. In deze functie werk ik momenteel bij Virenze waar ik betrokken ben bij de behandeling en begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen en op de huisartsenpost te Heerlen. 

Door plaats te nemen in de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan en mee te kunnen denken over het onderwijs op IKC de Triviant.

Binnen de huidige MR heb ik de taak als voorzitter.

Voor vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op volgend emailadres; evavanderveen@live.nl


 
  
Mijn naam is Kristel Graus - de Rooy.

 

Ik ben al jaren werkzaam in de bovenbouw. Naast mijn rol als secretaris van de MR, ben ik op onze school bovenbouwcoördinator en ICC -er (kunst en cultuur).

Ontwikkelprocessen binnen een organisatie zijn interessant en leerzaam. Een goede communicatie is van wezenlijk belang.

Samen sparren met ouders, onze partners, over de processen en het beleid op onze school vind ik heel waardevol.
 
Mocht u vragen hebben, loop gerust bij me binnen of benader me op onderstaand e-mailadres: k.derooy@kindante.nl
  
Mijn naam is Hilly Kusters-L'Herminez.

Sinds 1980 ben ik werkzaam in het basisonderwijs waarvan 30 jaar als leerkracht op, voorheen, De Brök nu de triviant. Mijn loopbaan als leerkracht ben ik gestart in groep 1 en de laatste jaren als leerkracht in groep 8, deels gecombineerd met de taak van zorgcoördinator. In die tijd heb ik de opleiding 'Leerkracht speciaal onderwijs' afgerond.
In 2008 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan en wel als Intern Begeleider. Dit werk is zeer gevarieerd en bevalt me uitstekend dit in afwisseling met lesgeven.
Zitting nemen in de M.R. is voor mij niet nieuw. Ik heb in voorgaande jaren al enkele periodes (jaren) deel genomen aan de M.R.                                                                                  

Voor vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar op het volgende mailadres  
h.kusters@kindante.nl

 
  Mijn naam is Peggy Troisfontaine

Ik ben 17 jaar werkzaam in het onderwijs. Mijn hart ligt bij de onderbouw, hier heb ik alle groepen doorlopen, waarvan ik de laatste jaren groep 1 en 2 met veel plezier onderwijs geef. Nadat ik de Master Midden Management heb afgerond, ben ik onderbouw coördinator van onze school. Zitting nemen in de MR is voor mijn niet geheel nieuw, destijds heb ik zitting genomen in de MR van BS Don Bosco.
Trots ben ik op het winnen van de Limburgse Onderwijsprijs, naast het onderwijs ben ik ook trots op mijn gezin en onze dochter Zina.
In mijn vrije uren kun je mij vinden in de sportschool, op de motor, genieten van uiteten, reizen en op de sportvelden van de hockeyclub van onze dochter.

Mocht u vragen hebben, loop gerust bij me binnen of benader me op onderstaand
e-mailadres: p.troisfontaine@kindante.nl