De naam het logo

De naam en het logo van de triviant zijn niet zo maar gekozen. Zowel achter de naam als achter het logo zit een verhaal.
De naam                                                        

Het woord 'triviant' is afkomstig van het gezelschapspel 'Trivial Pursuit'. In dit spel worden gekleurde driehoeken die spelers verdienen als ze een opdracht goed hebben uitgevoerd 'trivianten' genoemd.  

De trivianten staan symbool voor de ontwikkelingsgebieden van elk kind.
De trivianten liggen allemaal met de punten naar het midden toe. In het middelpunt staat het kind.
De veelheid van kleuren van de trivianten symboliseren ook de veelheid aan talenten die wij als IKC bij onze kinderen proberen te ontwikkelen. Naast het reguliere onderwijsaanbod wordt op het IKC bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid door het jaarlijks aanbieden van een  'Rots en Water' training. Om kinderen voor te bereiden op een voortdurend veranderende maatschappij besteden wij veel aandacht aan het creatief denken, het probleemoplossend vermogen en het leren zichzelf te presenteren. 
 
De kleuren van de trivianten staan symbool voor verbondenheid.
Het is belangrijk dat zowel binnen als buiten het IKC kinderen verbonden zijn met elkaar en met de wereld om hen heen. De wereld is een bont geheel: de trivianten bestaat derhalve ook uit een afwisseling van levendige kleuren, die vrolijk maken en ruimte geven. Naast werken, leren, spelen en ontmoeten is het voor kinderen ook belangrijk dat ze plezier hebben.    

Het logo        

Het typerende logo is losjes gebaseerd op de vorm van de trivianten, maar staat ook symbool voor de drie partners die samen verantwoordelijk zijn voor de triviant:                                 
  • Het deel binnen de lijnen vormt een driehoek (net als een triviant);
  • Drie lijnen die van kleine stippen overgaan in voetstappen: van klein naar groot …. van 0 t/m 12 jaar;
  • De stippen staan ook voor: de stip op de horizon, als richting van het veranderproces;
  • Drie organisaties - MIK, Spelenderwijs en Kindante -  werken samen als één geheel binnen het integraal kind centrum;
  • Binnen het integraal kind centrum staan 3 kernwaarden centraal:
                - kindgericht ( het welbevinden van het kind),
                - resultaatgericht ( de talenten van kinderen optimaal benutten)
                - maatschappijgericht ( inzetten op de verbondenheid met elkaar en met de omgeving)
  • De diverse kleuren staan voor de verschillen tussen kinderen.