Welkom op onze website

Wij heten u van harte welkom op de website van IKC de triviant. Op deze website vindt u alle informatie betreffende de school, het peutercentrum, de kinderdagopvang en de voor- en naschoolse opvang.
IKC de triviant is een Integraal Kind Centrum waarin de kindpartners Kindante, MIK en Spelenderwijs aan de Halstraat in Stein kwalitatief goed onderwijs en dagopvang verzorgen voor kinderen van 0 - 12 jaar.

Het IKC is in het schooljaar 2015 - 2016 op feestelijke wijze in gebruik genomen. Op IKC de triviant kunnen kinderen gebruik maken van de basisschool, de voor- en naschoolse opvang, het peutercentrum en de kinderdagopvang.