De Leerlingenraad

leerlingenraad schooljaar 2021-2022
Onze school beschikt over een leerlingenraad. In deze leerlingenraad hebben een aantal leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een aantal keren per schooljaar overleg met de directie van de school. Ze kunnen tijdens deze leerlingraad vragen stellen aan de directie, aanbevelingen doen en samen met de directie meedenken over de toekomst en de ontwikkeling van de school.

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie?
 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geÔnventariseerd.
 • Inventariseren van bespreekpunten kan dmv:
  • De leerlingenraad hangt een ideeŽnbus op, de ideeŽn worden besproken.
  • De leerlingenraad neemt ideeŽn mee vanuit de klas.
  • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
  • Een kringgesprek gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeŽn.
  • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • De leden maken in de eerste vergadering een schema waarin vermeld wordt wie er voorzitter en notulant zijn tijdens de vergaderingen.
 • De notulen worden door de notulant geplaatst op DATA leerlingen. De leerkrachten uit deze werkgroep controleren de notulen.†


Onderwerpen†

1.Gynzy†† gebruik van†iPads
2.†Groepsdoorbrekend†werken
3.†Eigenaarschap††kindgesprek,†rapportfolio†
4.†Talentontwikkeling† begeleiding†afgestemd op behoeftes van leerlingen, talent en interesse†
5.†Blink† thema/theorielessen/onderzoek/presentatie/creatieve opdracht


††††††††Vergaderdata schooljaar 2021-2022
††††††††Datum Soort vergadering
† † † † 8 oktober werkvergadering
† † † †18 oktober Vergadering met directie
† † † †26 november† Vergadering met directie†
† † † †04 februari† Vergadering met directie†
† † † †01 april† Vergadering met directie†
† † † †24 juni† Vergadering met directie†
† † † ††
† † † ††
† † † ††
† † † ††
†††††††
†††††††


Vlnr achterste rij: Wilanda, Marin, Maud, Brin en Rýnar
† † † † †Voorste rij: Kjell, Vince, Joy, Sarah, Carlijn†