Leerlingenraad

Leerlingenraad schooljaar 2023-2024
Onze school beschikt over een leerlingenraad. In deze leerlingenraad heeft een aantal leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een aantal keren per schooljaar overleg met de directie van de school. Ze kunnen tijdens deze leerlingenraad vragen stellen aan de directie, aanbevelingen doen en samen met de directie meedenken over de toekomst en de ontwikkeling van de school.

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Betrokkenheid van leerlingen met school bevorderen;
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
 • In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden;
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad;
 • De leerkracht mag deze verkiezing†naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde;
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geÔnventariseerd;
 • Inventariseren van bespreekpunten kan d.m.v.:
  • De leerlingenraad hangt een ideeŽnbus op, de ideeŽn worden besproken
  • De leerlingenraad neemt ideeŽn mee vanuit de klas
  • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
  • Een kringgesprek gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeŽn
  • Het team kan bespreekpunten inbrengen
 • De leden maken in de eerste vergadering een schema waarin vermeld wordt wie er voorzitter en notulant zijn tijdens de vergaderingen;
 • De notulen worden door de notulant geplaatst op DATA leerlingen. De leerkrachten uit deze werkgroep controleren de notulen.†

Vergaderdata schooljaar 2023-2024
††††††††Datum Soort vergadering
29 september 2023 Werkvergadering
4 oktober 2023† † Vergadering met directie
8 december 2023† † Werkvergadering
13†december 2023† † † † Vergadering met directie†
2 februari 2024† † † † Werkvergadering
7 februari 2024† † † † Vergadering met directie†
12 april 2024† † † †† Werkvergadering
17†april 2024† † † †† Vergadering met directie
7 juni 2024† † † †† Werkvergadering
12†juni 2024† † † †† Vergadering met directie
†††††††
†††††††


Bezetting schooljaar 2022-2023
Groep 8
Rayan Moumni

Ik ben Rayan en ik zit in groep 8 en ik ben 11 jaar. De reden waarom ik in de leerlingenraad wil is omdat ik het leuk vind om te helpen en te praten over school.
Groep 8
Renee de Greef

Ik ben Renee, ik zit in groep 8 en ben 11 jaar. Ik wil in de leerlingenraad omdat het me leuk lijkt om met elkaar te beslissen over de school.†
Groep 7††
Jaylen Cornelius

Ik wil graag in de leerlingenraad omdat ik een goed plan heb voor het schooljaar en dit met alle klassen wil bespreken.†
Groep 7
Lieke Peerbooms

Ik wil graag in de leerlingenraad omdat het me leuk lijkt om mee te denken over de school.
Groep 6/7† ††
Norah Polfliet (6A)

Ik wil in de leerlingenraad omdat ik de school wil veranderen en de kinderen en hun vrienden wil helpen. Dit wil ik bereiken samen met de leerlingenraad totdat iedereen blij is en geen pijn heeft.
Groep 6/7

Myla van Hoof (7A)

Ik wil in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om te vertellen en ik ga in de leerlingenraad ook vertellen over wat beter kan op school.
Groep 6† † ††
Per op den Camp

Ik wil in de leerlingenraad omdat ik de school wil verbeteren. Ik wil mijn eigen mening geven en ik vind het leuk om kinderen te helpen.†
Groep 6
Merle van den Heuvel

Ik wil graag in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om een beetje een 'baas' te zijn en op die manier kan ik mijn mening geven en die van de klas.†