Signaleren en observeren in de groepen 1 en 2

Signaleren en observeren
 
Om de jonge kinderen die extra zorg nodig hebben vroegtijdig te kunnen signaleren maken we gebruik van het observatie- en signaleringssysteem KIJK van 2-7 jaar en het leerlingvolgsysteem van CITO in groep 2.  In IKC de triviant is de beginsituatie van een vierjarige al in kaart gebracht bij aanvang van groep 1 daar de peuterspeelzaal en het KDV  van de triviant ook werken met het observatie- en signaleringssysteem KIJK (webbased programma). Hierbij vindt er tevens een warme overdracht plaats.
KIJK 1-2 is een volgmodel voor de ontwikkeling van kinderen in groep 1-2, dat kijken naar kinderen als vertrekpunt neemt voor het opzetten van activiteiten in de groep. Centraal bij KIJK staat het observeren van kinderen bij activiteiten en in situaties die voor hen betekenisvol zijn. Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, is het belangrijk voor leerkrachten om een duidelijk beeld te hebben van het ontwikkelingsverloop van kinderen in hun groep. KIJK is tevens een belangrijk hulpmiddel bij het signaleren van onderwijsachterstanden en het rapporteren bijvoorbeeld aan ouders en interne begeleider. De 17 ontwikkelingsgebieden in het webbased programma worden 2x per jaar ingevuld door de leerkrachten en besproken met de interne begeleider zowel van het individuele kind als de groep. Voor de kinderen en de hele groep worden een groepsoverzicht en groepsplannen gemaakt. In de groepsplannen werken we met 3 niveaus.