Mediawijsheid: afspraken en tips rondom gebruik van social media

Mediawijsheid wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Leerlingen, ouders, maar ook de school maakt veelvuldig gebruik van social media om te communiceren. Meestal vormt het technisch deel van het gebruik van social media geen probleem. Echter: hoe de gebruikers, dus ook onze kinderen, social media in het dagelijks leven inzetten, vormt vaak wel een probleem. Door onvoldoende inzicht in de  gevolgen van het (verkeerd) gebruik van social media, kan het voorkomen dat een kind in de problemen komt.

De school besteedt met name in de bovenbouw extra aandacht aan Mediawijsheid (wijzer in het gebruik van media). Hieronder valt ook het gebruik van social Media.

Zo nemen de groepen 7 en 8 jaarlijks deel aan het 'Week van de Mediawijsheid" door mee toe doen aan  "Mediamasters"  waarin ze gedurende een week (interactief) aan de slag gaan met vraagstukken rondom computervirussen, cyberpesten, veilige wachtwoorden, vloggen, youtube enz. Groep 6 werkt in deze periode in een speciale uitgave van Donald Duck, die geheel gewijd is aan Mediawijsheid. Daarnaast besteedt de bovenbouw tijdens de "week van de vriendschap"  extra aandacht aan het onderwerp  "cyberpesten".

Voor ouders proberen we om de twee jaar tijdens een ouderavond een gastspreker uit te nodigen.
  
In de bijlagen hieronder vindt u tal van tips rondom het gebruik van bijvoorbeeld Facebook, Snapchat, Instagram en krijgt u tips over de do's en don'ts voor ouders en kinderen rondom het gebruik van social media.

Protocol internet en sociale media 2017.pdf

tips veilig internetten.pdf

Facebook_privacy_instellingen_aanpassen.pdf

Gamen.pdf